Ώρα:
16:00 - 17:30
Ημέρα:
Πέμπτη, 16 Σεπτέμβριος 2021

Thessaloniki Future Thinking Dialogues: A hub of talent, innovation and technology in the making - Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και κατάρτιση σε νέες δεξιότητες ως προϋποθέσεις ανάπτυξης

Coordinator:   
Βασίλης Καφάτος

 

Σ.Κ. "Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ" - Αίθουσα 1

Ομιλητές

Αθανασία Θεοδωρίδου
Αν. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΟΑΕΔ
Γεώργιος Ιορδανίδης
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Ευστράτιος Στυλιανίδης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Λουκάς Ζαχείλας
Επικεφαλής του Τομέα συστημάτων και θεσμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Βασίλης Καφάτος
Deloitte Partner - Αντιπρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου