Θοδωρής Παπακωνσταντίνου

Partner, Consulting, Deloitte Greece

Ο Θοδωρής Παπακωνσταντίνου είναι Consulting Partner της Deloitte Ελλάδος στον τομέα Strategy, Analytics and M&A, ενώ είναι επίσης υπεύθυνος ανάπτυξης των υπηρεσιών της Deloitte στην Βόρειο Ελλάδα.

Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, με τα τελευταία 16 στην Deloitte. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς ανάπτυξης στρατηγικής, επιχειρηματικού σχεδιασμού, λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, βελτιστοποίησης επιχειρηματικών και λειτουργικών μοντέλων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Έχει ηγηθεί μεγάλου αριθμού έργων για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς του Δημόσιου τομέα αλλά και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πληθώρα κλάδων όπως τουρισμός και φιλοξενία, εκπαίδευση, κατασκευές και real estate, μεταφορές και logistics, καταναλωτικά προϊόντα, αγροδιατροφή, βιομηχανία και τεχνολογία.

Είναι κάτοχος πτυχίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, Master of Business Administration (MBA) από το Cranfield School of Management στην Αγγλία και Postgraduate Diploma in Marketing από το Chartered Institute of Marketing, επίσης στην Αγγλία.