Ρόδη Κράτσα

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων - πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου