Παντελής Φιλιππίδης

Πρόεδρος  - Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Αρχιτέκτων Μηχανικός (1979 - )

Έμπορος (1982 - )

Βιοτέχνης ετ. ενδυμάτων (1984 - )                                        

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέλος Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  (2002 - 2005)

Γ΄ Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (2005 - 2008)

Α΄ Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (2008 - 2011)

Α΄ Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (2011 - 2014)

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  (2014 - )

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Ο.Ε.Π.Ε.Κ.Α.Μ.Θ.) 

πρώην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ο.Ε.Σ.Κ.Α.Μ.Θ.)

Μέλος Δ.Σ. Ο.Ε.Σ.Κ.Α.Μ.Θ. (2008 – 2012)

Πρόεδρος Ο.Ε.Π.Ε.Κ.Α.Μ.Θ. (πρώην Ο.Ε.Σ.Κ.Α.Μ.Θ.)  (2012 - )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΕΕ)

Μέλος Δ.Σ. ΕΣΕΕ (2012 - 2018)

Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΣΕΕ (2018 - )

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Διοικητικός υπεύθυνος Κ.Α.ΕΛ.Ε. -Παράρτημα Θεσσαλονίκης (2008 - )

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Ανάπτυξης Εμπορίου (2014 - )