Παναγιώτης Καραμόσχος

Πρόεδρος ΔΣ Δημοσιογραφικού Συγκροτήματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.»

Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Δημοσιογραφικού συγκροτήματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ», με στόχο την έκδοση των ιστορικών εφημερίδων της Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και την λειτουργία του ειδησεογραφικού portal www.makthes.gr

Ιδρυτής, κύριος μέτοχος και Διαχειριστής των εταιρειών του Ομίλου MTC - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, με εκπόνηση πολλών και σημαντικών έργων στους τομείς του Εθνικού Κτηματολογίου, Τεχνικών Μελετών, εφαρμογών Πυροπροστασίας, με εξειδικευμένες υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργων και εκπόνηση Μελετών για τον Σχεδιασμό και Κατασκευή μεγάλων Τεχνικών Έργων, όπως ο Αγωγός Φυσικού Αερίου – ΤΑΡ, εφαρμογές GIS, Τεχνικές, Νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες Εκτίμησης Ακίνητης Περιουσίας προς Δημόσιους φορείς, τις Ελληνικές Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης τραπεζικών δανείων στην χώρα. 

Ιδρυτικό μέλος και Μέλος Δ.Σ. της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Θεσσαλονίκης και ιδρυτικό μέλος του Cluster AI της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Α.Ε., και Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος και Ελλάδος (ΣΑΤΜ ΒΕ & ΠΣΔΑΤΜ), του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος (ΠΕΕΒΕ).