Νίκος Μάντζαρης

Αναλυτής Πολιτικής, Συνιδρυτής & Εταίρος  - The Green Tank

Είναι διπλωματούχος χημικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Μετά από 2 χρόνια έρευνας στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής στο Δημόκριτο πήγε στη Minnesota των ΗΠΑ, από όπου πήρε το διδακτορικό του στο τμήμα χημικής μηχανικής και επιστήμης υλικών με ειδίκευση στη βιοχημική μηχανική. Ακολούθησε ένα μεταδιδακτορικό στη Μαθηματική Βιολογία στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Minnesota. Στη συνέχεια εργάστηκε ως Επίκουρος και μετέπειτα ως Αναπληρωτής Καθηγητής στα τμήματα Χημικής & Βιομοριακής Μηχανικής καθώς και Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Rice στο Houston του Texas όπου έκανε έρευνα γύρω από σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ασχολήθηκε με την πολιτική οικολογία και εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του έλληνα ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων με έμφαση στα ζητήματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στο WWF Ελλάς ως επικεφαλής του τομέα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής. Το 2018 συνίδρυσε το Green Tank, το πρώτο αμιγώς περιβαλλοντικό think tank στην Ελλάδα που εστιάζει σε ζητήματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο, διατήρησης της βιοποικιλότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Από το 2020 είναι μέλος της Ειδικής Εθνικής Επιστημονικής  Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής καθώς και μέλος της Περιφερειακής Ομάδας της Δυτικής Μακεδονίας για τη Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.