Χρήστος Γούλας

Διευθυντής Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ και Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Ο Χρήστος Γούλας έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι Διδάκτορας του πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο ¨Πολιτικές - Συστήματα δια βίου εκπαίδευσης και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων'. 

Είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ.

Είναι διδάσκων στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΠΜΣ «Οικονομικά της Εργασίας» και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΠΜΣ «Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Πολιτικές Απασχόλησης».

Είναι μέλος ευρωπαϊκών και εθνικών επιτροπών επεξεργασίας και παραγωγής πολιτικής στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης, της διά βίου εκπαίδευσης – και επαγγελματικής κατάρτισης.                   

Έχει σημαντική συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα διά βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, πολιτικών απασχόλησης και πιστοποίησης προσόντων. Ενδεικτικά, είναι επιμελητής και συν-συγγραφέας του συλλογικού τόμου ¨Δια βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση, οικονομία: Νέα δεδομένα, προτεραιότητες και προκλήσεις¨ καθώς και του βιβλίου ¨Επαγγελματική Κατάρτιση και Απασχόληση: Εμπειρική και συγκριτική διερεύνηση των όρων μετάβασης από την κατάρτιση στην απασχόληση¨. Επιπλέον, είναι συν-συγγραφέας των βιβλίων ¨Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική πολιτική. Διερεύνηση της σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση¨ & ¨Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων¨. 

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπαιδευτής ενηλίκων.