Χριστόφορος Χατζόπουλος

Διευθυντής Προϊόντων ΜΜΕ και Δανείων Λιανικής Εθνικής Τράπεζας

Ο Χριστόφορος Χατζόπουλος είναι επικεφαλής των δανείων Λιανικής, σε ιδιώτες πελάτες για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και για τις χρηματοδοτήσεις των μικρών επιχειρήσεων στην Εθνική Τράπεζα. Έχει διατελέσει επικεφαλής Κτηματικής Πίστης της Εθνικής Τράπεζας, επικεφαλής Καταναλωτικής Πίστης της Εθνικής Τράπεζας, είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Leasing και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ. και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΔΟ (Εθνοκάρτα). Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Πιστώσεων και Εισπράξεων στην Eurobank, μέλος διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών Euroline (Βουλγαρία), ERS Euroline (Ρουμανία) και Euroline (Cyprus) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Visa (Ελλάδα). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Management & Operational Research από το Warwick Business School και πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών.