Γιώργος Πεχλιβάνογλου

Αντιπρόεδρος EUNICE

Ο Γιώργος Πεχλιβάνογλου σπούδασε μηχανική (BSc) και ολοκλήρωσε το MSc στην τεχνολογία των Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  (ΑΠΕ) στο πανεπιστήμιο του Oldenburg, Γερμανία.

Ολοκλήρωσε διδακτορική διατριβή (PhD) στον τομέα της αεροσερβοελαστικής ανάλυσης ανεμογεννητριών στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου (TU Berlin) στη Γερμανία και μεταδιδακτορική διατριβή στο ίδιο ινστιτούτο. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 90 επιστημονικές εργασίες και κατέχει περισσότερα από 13 εθνικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ο Γιώργος Πεχλιβανόγλου έχει 18 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας στην αγορά αιολικής ενέργειας και 10ετή εμπειρία ως σχεδιαστής ανεμογεννητριών και τεχνικός επιθεωρητής ανεμογεννητριών με διεθνείς συνεργασίες και παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο έργων. Κατείχε τη θέση του τεχνικού διευθυντή της SMART BLADE GmbH για 8 χρόνια και έχει δημιουργήσει διάφορες παγκόσμιες συνεργασίες με εταιρείες όπως 3M, Vestas, Nordex κλπ.

Έχει διατελέσει στο παρελθόν Πρόεδρος της Επιτροπής Αιολικής ενέργειας στην Αμερικανική Εταιρεία Μηχανολόγων Μηχανικών (ASME), είναι μέλος του Γερμανικού επιμελητηρίου μηχανικών (VDI) καθώς έχει διατελέσει και εκπρόσωπος του Πολυτεχνείου του Βερολίνου (TU Berlin) στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αιολικής Ενέργειας (EAWE).

Ο Γιώργος Πεχλιβάνογλου κατέχει σήμερα την θέση του Αντιπροέδρου της EUNICE ENERGY GROUP (EEG).