Γιάννης Αντωνίου

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 11/2019 έως σήμερα.

Διευθυντής Εκπαίδευσης Νέας Γενιάς Ζηρίδη, 2015-2017.

Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2013-15.

Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), 2011-2015.

Διευθυντής του 2ου Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών, 2007-2015.

Διδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΣΕΠ), 2006-2016.

Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 1980-2015.

 

PhDστην Ιστορία της Τεχνολογίας, ΕΜΠ/ΕΚΠΑ, 2004.

Επιστημονικός επισκέπτης στο Virginia Technological Institute and University, 2004.

Master στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΜΠ/ΕΚΠΑ, 2000.

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, 1976.

1. Η Πλινθοκεραμοποιία Σ. & Ν. Τσαλαπάτα (1917-1978), Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς, 2009.

2. National Identities of Engineers, their Past and Present, Atlanta, USA, Routledge (Taylor & Francis Group), History and Technology Volume 23, n. 3, Σεπτέμβριος 2007. Guest editor μαζί με το Μ. Ασημακόπουλο και τον Κ. Χατζή.

3. Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες, 1900-1940. Αθήνα, ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ, 2006. 

 

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις. 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά 

διεθνών και ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.