Επικ.Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας

Πρόεδρος ΡΑΕ  - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας  το 2001 έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα και Ίδρυμα το 2006, υλοποιώντας τη διατριβή του στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό την επίβλεψη του Καθ. Πέτρου Ντοκόπουλου. Κατόπιν εργάστηκε ως Έμπειρος Ερευνητής στο Κέντρο του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ για την Έρευνα Περιορισμού της Κλιματικής Αλλαγής (Cambridge Center for Climate Change Mitigation Research) του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τη Διεύθυνση του Prof. Terry Barker.   Διατήρησε μακροχρόνια συνεργασία με το Cambridge Trust for New Thinking in Economics. Επέστρεψε το 2009 στην Ελλάδα για να εργαστεί ως ειδικός επιστήμονας στον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και, μετά τη διάσπαση του σε ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ως ειδικός επιστήμονας στο Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Λ.Α.Γ.Η.Ε.). Εργάστηκε στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και στην  Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ρυθμιστικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων των εν λόγω εταιρειών. Διετέλεσε για λίγους μήνες σύμβουλος στο Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Το 2010 εκλέχθηκε, και το 2014 διορίστηκε Λέκτορας στην «Οικονομική της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων» στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ το 2016 εξελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή. Την περίοδο 2016 μέχρι το διορισμό του στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) διετέλεσε ως ο ιδρυτικός Διευθυντής του Εργαστηρίου «Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής» του ιδίου Τμήματος και Ιδρύματος. Από τον Ιούλιο του 2020 είναι Πρόεδρος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.