Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ

Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, είναι Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ από το Δεκέμβριο του 2020. Από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι και την εκλογή του ως Προέδρου του ΕΚΕΤΑ διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ ενώ παραμένει διευθυντής του Εργαστηρίου Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ. Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ (1992) και το Διδακτορικό Δίπλωμα στη «Συμπίεση εικόνων δύο και τριών διαστάσεων» (1997) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι Ερευνητής Α’ του ΕΚΕΤΑ από το 2010. 

Επί 8 χρόνια (2010-2018) διατέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College London (Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronic Engineering, Intelligent Systems & Networks group), ενώ επί του παρόντος είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (Institute For the Future – IFF).

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Δημήτριου Τζοβάρα περιλαμβάνονται η όραση με υπολογιστή, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, η οπτική αναλυτική, η ανάλυση δεδομένων πολλών διαστάσεων, η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, ασχολείται ενεργά με την εφαρμοσμένη έρευνα για την παροχή καινοτόμων λύσεων στους τομείς της Ενέργειας, της Ιατρικής, της Βιομηχανίας 4.0, των Μεταφορών και του Πολιτισμού. 

Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας διαθέτει πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο, το οποίο αποτιμάται μέχρι σήμερα σε 3 βιβλία, 54 κεφάλαια βιβλίων, 200 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 569 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Επίσης, έχει υπάρξει κριτής πληθώρας επιστημονικών εργασιών, επιμελητής έκδοσης των EURASIP Journal of Applied Signal Processing (JASP) και Computer Journal  καθώς και κύριος επιμελητής έκδοσης των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Transactions on Image Processing  και Signal Processing Letters  της ΙΕΕE. 

Από το 1992 έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 220 ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και έχει πρωτοστατήσει στη σύναψη βιομηχανικών συμβολαίων με κορυφαίες εταιρίες στον κόσμο όπως η Samsung. Έχει μεγάλη διοικητική εμπειρία συμμετέχοντας ως συντονιστής έργου ή επιστημονικός και τεχνικός διευθυντής σε περισσότερα από 40 έργα την τελευταία πενταετία. 

Από το 2007 συμμετέχει σε διαχειριστικές Επιτροπές και Συμβούλια, αναφορικά με τον καθορισμό πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο (μέλος της ομάδας Εθνικών Εκπρόσωπων της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα FP7, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με τριετή θητεία).

Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, δραστηριοποιείται έντονα στα πεδία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Είναι συνιδρυτής έξι (6) spin-offs του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, εμπνευστής του πρώτου  Έξυπνου Ενεργειακού Σπιτιού του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ που έχει ήδη αναγνωριστεί και επισήμως από την Ε.Ε. ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) και συντονιστής του  Mega Project 3 «Artificial Intelligence and Simulation Applications» του Τεχνολογικού Πάρκου Τέταρτης Γενιάς ThessInTec. Τέλος,  είναι κάτοχος δυο πατεντών στην περιοχή της εικονικής πραγματικότητας και της υγείας, ενώ το 2018 έκανε υποβολή δύο νέων πατεντών σχετικών με τη ρομποτική και ειδικότερα στον τομέα της αποκατάστασης υγείας και των οικονομικών (μικρό-πληρωμές).