Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Διευθυντής Αναπτυξιακής Μετάβασης  - ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. / Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος - Διευθυντής Αναπτυξιακής Μετάβασης της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε./Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπήρξε συντονιστής σε πολλά προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1990 και πήρε μέρος σε διάφορα διοικητικά συμβούλια και περιφερειακές δομές. Αποτελεί ενεργό μέλος της Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας αναφορικά με την μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο και ειδικά της θεματικής ομάδας  για την Δίκαιη μετάβαση και τον ρόλο των εμβληματικών επενδύσεων. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος (CLuBE) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Δήμου Εορδαίας και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει εργαστεί ως συντονιστής ή project manager σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (INTERREG EUROPE, INTERREG MED etc.) με αντικείμενο ζητήματα της επιχειρηματικότητας, της ενέργειας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος Οικονομικών με εξειδίκευση στην μικρο-οικονομία και έχει μακρά εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφικτότητας-βιωσιμότητας, αναλύσεων κόστους-οφέλους και εισροών - εκροών σε περιφερειακό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε κύκλους σπουδών οργάνωσης - διοίκησης και επιχειρηματικότητας σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων με αντικείμενο την οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Μιλά Αγγλικά και Ελληνικά.